Upgrade van de Cradle-to-Cradle Certificering

01.06.2015

Enkel producten die uit milieuvriendelijke, gezonde en herbruikbare (recycleerbare of composteerbare) materialen bestaan, kunnen het cradle-to-cradle-certificaat ontvangen. Er wordt bovendien rekening gehouden met het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, de verantwoorde omgang met water en sociale aspecten.

De criteria voor een certificering zijn:

•    materiaalbeoordeling (humaan- en ecotoxicologisch profiel)
•    herbruikbaarheid in technische of biologische kringlopen
•    energiemanagement bij de productie
•    watermanagement voor de productie
•    sociale standaard in de productievestiging

Alle RHEINZINK-dak- en gevelproducten inclusief het complete dakafwateringssysteem van de PATINA LINE vallen onder de cradle-to-cradle-certificatie. De certificering volgens de cradle-to-cradle-criteria beantwoordt aan de doelstellingen inzake milieuvriendelijk ondernemen die gesteld worden binnen de onderneming RHEINZINK.

Meer informatie over RHEINZINK en certificeringen vindt u hier.


Achtergrondinformatie over C2C kunt u hier lezen.

RHEINZINK worldwide

Neem contact met ons op:
+32 67 556638