Ons materiaal

Het materiaal RHEINZINK

RHEINZINK is een merknaam voor titaanzink, gefabriceerd volgens de norm  EN 988. De basis van de legering bestaat uit elektrolytisch zuiver zink met een zuiverheidsgraad van 99,995 % volgens EN 1179. Hieraan worden ter legering geringe, exact gedefinieerde hoeveelheden koper en titaan toegevoegd. De samenstelling van de legering is naast andere factoren niet alleen van belang voor de materiaaltechnische eigenschappen, maar ook voor de kleur van de patina.
In één enkel continu proces wordt de grondstof gesmolten, gegoten en in een gelijkmatige en storingsvrije materiaalkwaliteit als coil op een staalhuls gewikkeld. Deze coils dienen voor de verdere verwerking als universeel uitgangsproduct voor de fabricage van het hoogwaardige RHEINZINK-dakafwateringsprogramma en voor de productie van prefab onderdelen voor dakbedekking en gevelbekleding, inclusief de vereiste bouwprofielen.

Productlijnen

Material Properties

 • Dichtheid (soortelijk gewicht): 7,2 g/cm³
 • Smeltpunt: 418 °C
 • Rekristallisatiegrens: > 300 °C
 • Uitzettingscoëfficiënt in walsrichting: 2,2 mm/m x 100 K
 • Uitzettingscoëfficiënt loodrecht op de walsrichting: 1,7 mm/m x 100 K
 • Elasticiteitsmodulus ³ 80.0000 N/mm²
 • niet magnetisch
 • niet brandbaar


Meer informatie over de materiaaltechnische eigenschappen vindt u terug in de criteriacatalogus "QUALITY ZINC"

Productidentificatie

De Europese normering verplicht fabrikanten hun producten te identificeren. De echtheid van onze RHEINZINK-producten wordt door de volgende markeringen aangegeven.

 • RHEINZINK-bladen en -banden: doorlopende stempeling op de onderkant van het metaal met kleurstempel.
 • Dakgoten en regenpijpen: doorlopende stempeling met reliëfstempel.

 • Accessoires voor dakafwateringen: met reliëfstempel.
 • Palletten met dakafwateringsproducten: stickers op de verpakking met uitgebreide productgegevens.

Een belangrijk kenmerk voor kwaliteit is onze RHEINZINK-reliëfstempel, die u op onze dakafwateringsproducten terugvindt. De bijna 500 onderdelen van dit systeem zijn op maat voor elkaar gemaakt en passen zodoende gegarandeerd perfect.

Kwaliteit

 • ISO 9001:2008 gecertificeerd
 • ISO 14001:2004 gecertificeerd
 • QUALITY ZINC


Jarenlange ervaring in combinatie met continue bereidheid tot innovatie hebben geleid tot de uitstekende materiaal- en fabricagekwaliteit van de RHEINZINK-producten. De gepatenteerde breedband-giet-walsstraat en de permanente controles van de afzonderlijke productiefasen, van alle mechanisch-technische eigenschappen en van de afmetingstoleranties van het materiaal vormen de garantie voor de gelijkblijvende hoge kwaliteitsstandaard.


 Alle RHEINZINK-producten zijn overeenkomstig NEN EN ISO 9001:2008 gecertificeerd en zijn onderhevig aan de vrijwillige keuring door het TÜV Rheinland volgens de strenge QUALITY ZINC-criteriacatalogus. Deze erkende Duitse inspectie-organisatie heeft een eigen kwaliteitslabel voor bouwzink ontwikkeld. De criteriacatalogus omvat alle materiaaleigenschappen en de toegelaten toleranties met betrekking tot de kwaliteit van het halffabrikaat (bladen en banden). De externe controle wordt zes keer per jaar onaangekondigd uitgevoerd door een controleur van het TÜV Rheinland.


Wat de controles speciaal maakt, zijn die kwaliteitskenmerken die de vereisten van de norm overstijgen, zoals bv. de geringere toelaatbare dikteafwijking van slechts ±0,020 mm, de geringere lengte- en breedtetolerantie van +2,0/-0 mm en een verhoogde rekgrens (Rp 0,2).

Productverklaring

EG-conformiteitsverklaring / CE-label


Als fabrikant van dak- en gevelproducten zijn wij verplicht de conformiteit van onze producten met betrekking tot de bestaande, geharmoniseerde EN-normen te verklaren. Deze verklaring betreft onze niet zelfdragende roefbanen met staande fels, klik-roefbanen en losanges. Deze producten worden geclassificeerd als ""bruikbaar"" in de zin van §5 van de wetgeving op de bouwmaterialen. Het CE-label wordt bij de verzendingspapieren gevoegd.

REACH-verordening EG/1907/2006

In het kader van de REACH-verordening EG/1907/2006 zijn in Europa alle materialen met een productiehoeveelheid > 1 ton/jaar registratieplichtig.
Bovendien moeten conform art. 33 van de verordening fabrikanten van producten, die zeer zorgwekkende stoffen (SVHC - substances of very high concern) overeenkomstig art. 57 ff., resp. bijlage XIV van de verordening bevatten in hoeveelheden > 0,1%, hun klanten inlichten over deze stoffen en informatie ter beschikking stellen over het veilige gebruik van deze producten.

Voor onze RHEINZINK-producten geldt:

 • RHEINZINK-producten zijn niet registratieplichtig volgens deze verordening omdat het om producten gaat en niet om stoffen.
 • Onze grondstofleveranciers hebben hun onder de REACH-verordening vallende stoffen reeds vooraf voor registratie opgegeven en zullen deze binnen het ervoor voorziene tijdsbestek registreren.
 • RHEINZINK-producten bevatten geen SVHC-stoffen in concentraties > 0,1% en zijn zodoende niet registratieplichtig.


Milieuverklaring ISO 14025, type 3 - ECO-productverklaring

De certificering van gebouwen volgens duurzaamheidscriteria wint wereldwijd aan betekenis. Verschillende certificatiesystemen zoals bv. DGNB, LEED of BREEAM gebruiken hierbij voor de berekening van de milieuprestatie geverifieerde productgegevens uit productspecifieke verklaringen of algemene databases. RHEINZINK streeft hierbij naar transparantie en reële gegevens, en heeft reeds in de jaren 1990 een geverifieerde milieubalans laten opstellen met het doel een Europese productverklaring (EPD – European Product Declaration) conform ISO 14025, type III beschikbaar te stellen voor projectontwerpers en architecten. Het Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU – Duits instituut voor bouwwezen en leefmilieu) controleert deze EPD via zijn onafhankelijke commissie van deskundigen.

Kom meer te weten over de milieuvriendelijke eigenschappen van RHEINZINK …

Download
Voor de download markeren. Vooraf bekijken? Mediatitels aanklikken extra per post opvragen Grootte Type Taal Wijziging
Selecteer alles Selecteer alles
  
QUALITY ZINC Certificate
1 MB PDF English 08.06.16
  
QUALITY ZINC (foldout flyer)
574 KB PDF English 05.10.16


RHEINZINK worldwide

Neem contact met ons op:
+32 67 556638