De geschiedenis van zink

Inleiding

Lang voor de ontdekking van zink als metaal werd zinkerts reeds gebruikt voor de fabricage van de koper/zinklegering messing en werden zinkzouten reeds gebruikt voor medicinale doelstellingen. Voorwerpen van messing zijn bekend uit het 3e millenium v.C., uit Babylonië en Assyrië, en uit de tijd van 1400 tot 1000 v.C., uit Palestina.

De eerste zinktoevoeging aan koper kon voor de tijd van ca. 500 v.C. aangetoond worden aan de hand van een op Rhodos gevonden sieraad. Ook al werd zink sindsdien bv. bij de fabricage van messing gebruikt, toch duurde het nog vele eeuwen voor het als metaal geïdentificeerd kon worden. Het begrip ""zink"" kwam pas in de 17e eeuw in omloop, met de herontdekking van het materiaal.

Omdat zink in de natuur uitsluitend in de vorm van verbindingen voorkomt, gebeurde de fabricage eerst uit zinkcarbonaat, een zinkzout. Zink was in het bijzonder geschikt voor legeringen met andere metalen en werd daarom aanvankelijk gebruikt als bestanddeel van munten. Zinkertsen zijn weliswaar reeds sinds de bronstijd in gebruik, toch ontdekte men pas veel later dat het bij zink om een element ging, d.w.z. om een niet verder ontleedbare grondstof.  Zink werd tot het einde van de 18e eeuw meestal uit India geïmporteerd, en gold als zeer duur.

Vroegere vervaardiging en vroeger gebruik in India en China

Rond het jaar 1200 n.C. werd in India metallisch zink vervaardigd. Het proces werd beschreven als de vervaardiging van een nieuw, tinachtig metaal. Daarbij werd het zinkerts onrechtstreeks met houtskool verhit in een gesloten smeltkroes. Er ontstond zinkdamp, die in een condensatievat onder de smeltkroes werd afgekoeld door de omgevingslucht. Zo vormde zich het metallisch zink.

De Venetiaan Marco Polo (1254-1324) berichtte over de vervaardiging van zinkoxide in Perzië. De Perziërs gebruikten toen een oplossing van zinkvitriool (ZnSO4×7H2O) ter behandeling van oogontstekingen. Zinksulfaat (ZnSO4) wordt in de geneeskunde ook vandaag nog gebruikt als adstringens en antisepticum.

In het jaar 1374 werd zink door de Hindoes als nieuw metaal erkend, destijds het achtste metaal. Er bestond toen reeds een beperkte zinkproductie en een overeenkomstige handel …

Het volledige artikel kunt u als pdf-bestand downloaden.

Download
Voor de download markeren. Vooraf bekijken? Mediatitels aanklikken extra per post opvragen Grootte Type Taal Wijziging
Selecteer alles Selecteer alles
  
The History of Zinc
531 KB PDF English 09.04.13


RHEINZINK worldwide

Neem contact met ons op:
+32 67 556638