regenwater wordt erg praktisch hergebruikt: infiltratie in reservoirs of regenputten, of gebruik voor het spoelen van wc's. Dit is zonder risico mogelijk met RHEINZINK-dakgoten

Regenwaterinfiltratie

De infiltratie van regenwater van met zink bedekte daken via infiltratiebuizen en infiltratieputten kan mits naleving van de daarvoor voorziene technische regels en bouwbeschrijvingen absoluut geen kwaad.

Waarom kan infiltratie geen kwaad? In het kader van talloze internationale onderzoeksprojecten onderzochten verschillende onafhankelijke instituten de laatste tien jaar de mogelijke gevolgen van zink in regenwater. Het unaniem besluit luidt: Het heeft geen nadelig of zorgwekkend effect.

  • Zink behoort tot de 10 meest voorkomende elementen in de aardkorst. In het water, in de lucht en in de bodem bestaat daarom een natuurlijke achtergrondconcentratie. In water, lucht en bodem heerst een natuurlijke concentratie van zink.
  • Zink is na ijzer het op een na belangrijkste spoorelement en is levensnoodzakelijk.
  • Het zinkgehalte van het regenwater dat via RHEINZINK-dakoppervlakken wordt afgevoerd, beweegt zich zoals aangetoond op drinkwaterniveau. Noch de EU-drinkwaterrichtlijn noch de Duitse drinkwaterverordening bepalen grenswaarden voor het zinkgehalte.
  • De natuurlijke erosie van dakbedekkingsstoffen is bij zinkdaken door de spectaculaire afname van de „zure regen“ en de daarmee gepaard gaande, constant verbeterde luchtkwaliteit de laatste 15 jaar aanzienlijk gedaald.
  • Actuele publicaties van de Duitse federale milieudienst (UBA) beschrijven dat slechts 2 % van de totale zinktoevoer naar het milieu van zinkoppervlakken van gebouwomhulsels komt. Het aandeel dat hiervan in de bodem terechtkomt, is met minder dan 0,5 % nog lager en kan geen kwaad.
  • Het grootste aandeel van de zinktoevoer naar de bodem of waterlopen is niet biobeschikbaar, aangezien er een natuurlijke binding van het metaal met kleimineralen, ijzeroxide en organische substanties optreedt.

Regenwatergebruik

Installaties voor de opslag en het gebruik van regenwater bieden een andere mogelijkheid om ecologisch en nauw met de natuur verbonden om te gaan met neerslagwater. Het spectrum reikt van de aloude regenton tot moderne installaties voor het gebruik van regenwater volgens de normen, zoals regenwaterputten en cisternen. Naargelang de gebruiksomstandigheden zijn er systemen van verschillende aard en groottes beschikbaar.

Overal waar geen drinkwaterkwaliteit vereist is, kan regenwater worden gebruikt: voor het gieten van planten binnen en buiten, voor het doorspoelen van toiletten of ook voor gebruik in de wasmachine.

Lees meer over dit onderwerp in onze brochure „Regenwaterbeheer volgens de milieuwetgeving“ of op de website van de "Fachvereinigung Betriebs- und Regenwassernutzung e.V.

www.fbr.de

Voor de download markeren. Vooraf bekijken? Mediatitels aanklikken extra per post opvragen Grootte Type Taal Wijziging
Selecteer alles Selecteer alles
  
Umweltgerechtes Regenwassermanagement (Broschüre)
1 MB PDF Deutsch 17.08.16


Productverklaringen/certificaten

De ecologische eigenschappen van RHEINZINK werden door onafhankelijke instituten beoordeeld en gecertificeerd.

Meer

Bescherming tegen elektrosmog

Bewezen - RHEINZINK schermt meer dan 99% van de elektromagnetische straling af.

meer

RHEINZINK worldwide

Neem contact met ons op:
+32 67 556638