Productverklaringen en certificaten

IBU milieuverklaring van producten (Environmental Product Declaration EPD) volgens ISO 14025 type III en EN 15804

Al eind jaren negentig werd ons materiaal RHEINZINK na uitgebreide beoordeling van zijn volledige levenscyclus door de commissie van het Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU) erkend als milieuvriendelijk bouwmateriaal volgens ISO 14025 type III. Sinds januari 2013 beschikken wij als een van de eerste metaalfabrikanten over EPD's conform de nieuwe norm EN 15804 (Duurzaamheid van bouwwerken – Milieuverklaringen van producten - Basisregels voor de productgroep bouwproducten) voor onze productreeksen  CLASSIC en prePATINA. EPDs volgens ISO 14025 type III en EN 15804 vormen de gegevensbasis voor de ecologische beoordeling van een gebouw bv. voor het opstellen van een ecobalans in het kader van het Duitse DGNB-certificatiesysteem.

www.bau-umwelt.de

www.dgnb.de

Milieuprofiel en certificaat van BRE Global

De Britse duurzaamheidsbeoordeling voor gebouwen BREEAM „BRE Environmental Assessment Method“ is momenteel de toonaangevende en meest verspreide certificatiemethode voor gebouwen.

De platenn en banden van RHEINZINK werden door BRE Global (British Building Research Establishment Ltd.) gecertificeerd als milieuvriendelijk bouwproduct. Basis voor de beoordeling is zoals bij de EPD‘s een „cradle to gate“ (van de wieg tot aan de fabriekspoort) levenscyclusanalyse van het materiaal. De milieu-impact wordt omgerekend in „Ecopoints“ per ton materiaal.

De totale beoordeling gebeurt op het niveau van het gebouwdeel, d.w.z. alle andere benodigde materialen voor een vierkante meter dak of gevel worden erbij geteld. Daarbij wordt rekening gehouden met transport, onderhoud, levensduur en de noodzakelijke processen op het einde van het gebruik om de milieu-impact te berekenen op basis van een gebruiksduur van 60 jaar („cradle to grave“, van de wieg tot en met de afvalverwijdering). Het resultaat wordt weergegeven in Ecopoints per m² en omgezet in gemakkelijk interpreteerbare ratings van A+ tot E.

RHEINZINK-dakbedekkingen en gevelbekledingen met staande fels werden met de beste rating A+ beoordeeld.

Deze en andere beoordelingen van dak- en gevelelementen met RHEINZINK vindt u in de gratis onlinedatabank www.greenbooklive.com. Ga naar Search all GBL en voer bij Company Name gewoon RHEINZINK in.

C2C Cradle to Cradle-certificaat

RHEINZINK is sinds 2009 gecertificeerd volgens de criteria „cradle to cradle“. "Cradle to Cradle" (wieg tot wieg) baseert zich op de filosofie dat nieuwe materialen, incl. hun restmaterialen, zonder kwaliteitsverlies terug in een nieuw product veranderd moeten kunnen worden, en bekijkt zodoende de levenscyclus vanaf de materiaalontginning tot het hernieuwde gebruik. In tegenstelling tot de term recyclage is de basis van "Cradle to Cradle" het idee dat een materiaal zijn oorspronkelijke waarde terugkrijgt en voor een nieuw, minstens gelijkwaardig product gebruikt wordt (upcycling), en niet op een andere, minderwaardige manier ingezet wordt (downcycling) of zelfs gewoon gedumpt zou worden.

Door het sluiten van deze technische en biologische kringloop wordt afval en vervuiling van het milieu vermeden. Bijkomend bestaat de vereiste dat een materiaal tijdens zijn gebruik, bij afbraak of bij opwaardering tot een nieuw product geen giftige stoffen mag doen ontstaan.
Dakbedekkingen en gevelbekledingen hebben van het instituut MBDC de status „Bronze“ gekregen.

Alle RHEINZINK-dak- en gevelproducten inclusief het complete dakafwateringssysteem van CLASSIC LINE en prePATINA LINE vallen onder de „cradle to cradle“-certificatie. Jaarlijks voert het MBDC een controle uit van de inschalingscategorie en geeft het een nieuwe beoordeling. De certificering volgens de "Cradle to Cradle"-criteria beantwoordt aan de doelstellingen inzake milieuvriendelijk ondernemen die gesteld worden binnen de onderneming RHEINZINK.

www.braungart.com

Milieuverklaring van producten
Voor de download markeren. Vooraf bekijken? Mediatitels aanklikken extra per post opvragen Grootte Type Taal Wijziging
Selecteer alles Selecteer alles
  
Environmental product declaration CLASSIC - bright-rolled (brochure)
1 MB PDF English 04.12.18
  
Environmental product declaration PATINA LINE - blue-grey and graphite-grey (brochure)
2 MB PDF English 21.08.18
C2C certificaten
Voor de download markeren. Vooraf bekijken? Mediatitels aanklikken extra per post opvragen Grootte Type Taal Wijziging
Selecteer alles Selecteer alles
  
Cradle to Cradle - Gutter and Downspouts (certificate)
681 KB PDF English 26.08.19
  
Cradle to Cradle - Roof and Façade (certificate)
682 KB PDF English 26.08.19


Regenwaterbeheer

Lees meer over de infiltratie en het gebruik van regenwater van daken die met RHEINZINK bedekt zijn.

meer

Bescherming tegen elektrosmog

Bewezen - RHEINZINK schermt meer dan 99% van de elektromagnetische straling af.

meer

RHEINZINK worldwide

Neem contact met ons op:
+32 67 556638