Ecologie

zink is een ecologisch materiaal met een erg hoog recyclepercentage

Ecologische duurzaamheid

  • Natuurlijk element
  • Duurzame ressource
  • Natuurlijk, onderhoudsvrij oppervlak
  • Lange levensduur
  • 100% recycleerbaar
  • Gesloten kringloop van waardevolle materialen
  • Gering verbruik van primaire energie

Natuurlijk element

Zink behoort tot de 10 meest voorkomende elementen in de aardkorst. Na ijzer is het het op een na belangrijkste spoorelement dat een belangrijke rol speelt bij talrijke fysiologische en biochemische functies. Zink activeert hormonen, stabiliseert het celmembraan, beïnvloedt de groei en is belangrijk voor zenuwen, ogen, huid, wondheling en voor het immuunsysteem.

Duurzame ressource

Zinkertsen zijn zowel geologisch als geografisch op grote schaal aanwezig en worden in eerste instantie ondergronds gewonnen. De grootste hoeveelheid erts wordt momenteel in Australië, Canada en Peru ontgonnen. Maar ook China, Japan, Mexico, Noord-Korea, de VS, Congo en enkele Europese landen zijn belangrijke producenten. Rekening houdend met de thans beschikbare technische ontginningsmogelijkheden worden de zinkreserves wereldwijd op ca. 3.400 miljoen ton geschat – volgens de huidige productiehoeveelheden een zinkvoorraad voor de volgende 700 jaar. Hierbij wordt nog geen rekening gehouden met het aandeel recyclagemateriaal. Zink behoort dus niet tot de uitputbare grondstoffen.

Natuurlijk, onderhoudsvrij oppervlak

De producten van de RHEINZINK CLASSIC en RHEINZINK prePATINA LINE hebben een natuurlijk oppervlak, geen coating of fosfatering en moeten regelmatig worden gereinigd. Na verloop van tijd wordt er een blauwgrijze resp. leigrijze beschermlaag of patina gevormd. De zelfherstellende eigenschappen van dit patina, dat zelfs eventuele krassen na verloop van tijd doet vergeten, zijn erg belangrijk.

lange levensduur

Zink werd al in de 19e eeuw in de vorm van  zogenaamd handelszink gebruikt door bijvoorbeeld de bekende architect Carl Friedrich Schinkel. De gebouwen die door Schinkel (1781 - 1841) werden opgericht, worden tegenwoordig langzamerhand vernieuwd, in zoverre ze niet tijdens de oorlog waren vernield. Alleen al dit feit wijst op de duurzaamheid van bouwzink als bescherming van gebouwen tegen weersinvloeden.

Het patina is verantwoordelijk voor de corrosiebescherming en duurzaamheid van het materiaal. Deze deklaag, die niet door water wordt opgelost, slijt af door milieu-invloeden/erosie (zowel natuurlijke alsook belastende milieu-invloeden), maar regenereert tegelijkertijd gestaag uit het vaste materiaal.

Rekening houdend met de gemiddelde erosiesnelheden in een Midden-Europees klimaat, die door de verlaging van de milieubelasting van de laatste decennia sterk gedaald zijn, wordt de praktische levensverwachting voor RHEINZINK-dakbedekkingen op 100 tot 120 jaar geraamd, uiteraard onder voorwaarde van een bouwfysisch onberispelijk geplande en uitgevoerde dakopbouw alsook foutloos uitgevoerd handwerk.

De duurzaamheid van RHEINZINK wordt door de volgende instituten resp. certificeringsinstanties bevestigd:

  • BMUB Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (Duits federaal ministerie voor milieu, natuurbescherming, bouw en reactorveiligheid): titaanzink als dakbedekking ≥ 50 jaar (bron: gebruiksduur van gebouwdelen voor de levenscyclusanalyse volgens BNB
  • Het Britse certificeringsinstituut BRE (Building Research Establishment Ltd.) rekent in het kader van de ecobalans van RHEINZINK met een levensduur van ≥ 80 jaar voor daken en gevels.
  • Instituut TNO (Built Environment and Geosciences), Breda, Nederland: levensduur ≥ 75 jaar voor dakgoten en regenpijpen

Recyclage

Bij duurzaam bouwen neemt het thema recycleerbaarheid een belangrijke plaats in. De afbraak is een deel van de levenscyclus van een gebouw waaraan veel aandacht wordt besteed. De doelstellingen zijn vooral de bescherming van natuurlijke ressources en het voorkomen van een massa afval. Een groot afbraakvermogen zorgt ervoor dat delen van het gebouw opnieuw in de natuurlijke energie- en materiaalkringloop terechtkomen. Daarom moet de voorkeur worden gegeven aan onmiddellijk herbruikbare resp. gerecycleerde bouwmaterialen.

RHEINZINK-producten beschikken in principe over het eeuwige leven. Bij verbouwingen of na de gebruiksfase van een gebouw kunnen ze zonder problemen worden gescheiden. De producten van de PATINA LINE zijn zonder bijkomende productiestappen zoals ontlakken of scheiden van composieten 100 % recycleerbaar en dus herbruikbaar. Het snijschroot dat bij de productie ontstaat, wordt voor 100 % opnieuw gesmolten en tot nieuwe producten verwerkt. Het recyclagepercentage van bouwzink bedraagt in Duitsland meer dan 95 % – er gaat dus praktisch geen bouwzink meer verloren. Dankzij het hoge recyclagepercentage bestaat het materiaal nu al voor bijna een derde uit secundair materiaal – dit getal wordt enkel begrensd, doordat zinkproducten zeer lang houden.

De gebruikte energie voor de recyclage van RHEINZINK bedraagt slechts ongeveer 5 % van het gehalte aan primaire energie. Dat betekent dat 95 % van de energie wordt bespaard in vergelijking met nieuwe productie. In de wetenschap dat nu al een oudmetaalwaarde van maximaal 60 % van de grondstofprijs voor fijn zink wordt gehaald, is de keuze voor het natuurlijke materiaal ook vanuit economisch standpunt extreem duurzaam.

Gering verbruik van primaire energie

Dankzij de voor metalen betrekkelijk lage smelttemperatuur tijdens de productie van ca. 520° en het recyclageaandeel verbruiken RHEINZINK-producten betrekkelijk weinig primaire energie, waardoor ze de vergelijking met andere bouwmetalen en gebruikelijke dakbedekkingsmaterialen zoals betonnen dekstenen of kleipannen moeiteloos weerstaan.

Zie hiervoor onze milieuverklaringen van producten.

Productverklaringen/certificaten

De ecologische eigenschappen van RHEINZINK werden door onafhankelijke instituten beoordeeld en gecertificeerd.

Meer

Regenwaterbeheer

Lees meer over de infiltratie en het gebruik van regenwater van daken die met RHEINZINK bedekt zijn.

meer

Bescherming tegen elektrosmog

Bewezen - RHEINZINK schermt meer dan 99% van de elektromagnetische straling af.

meer

RHEINZINK worldwide

Neem contact met ons op:
+32 67 556638